iRep & Miljøet

irep æske miljø

Hos iRep har vi sat os et mål. Vi vil gøre en forskel for miljøet. Siden vi startede i 2009 har vi reddet flere hundrede tusinde smartphones og tablets fra at ryge i skraldespanden. Ved at reparere dem, fik de forlænget deres levetid med op til flere år. Brugerne af enhederne var glade, vi var glade, og miljøet undgik yderligere belastning. Nu tager vi skridtet videre.

 

Vi vil gerne sætte standarden for, hvordan en virksomhed i vores branche kan agere ansvarligt i forhold til miljøet.

 

Følg med her på siden samt på Facebook, hvor vi løbende vil præsentere blog-indlæg, videoer, nyheder og andet spændende indhold, der italesætter, forklarer og udfordrer indsatsen for bæredygtighed.

I Danmark genererer vi rigtig meget elektronikaffald. Faktisk er vi helt oppe på fjerdepladsen, når man kigger på, hvilke lande der genererer mest elektronikaffald pr. indbygger. Derfor er det endnu vigtigere, at vi er opgaven voksen, når det kommer til at skaffe os af med elektronikaffaldet på en hensigtsmæssig måde for miljøet.

 

Opgaven består dog ikke kun i at bortskaffe affaldet på fornuftig vis, men også i at mindske mængden af affald ved at reducere behovet for at producere nye elektronikprodukter. Løsningen på dette er egentlig ganske enkel – det handler om at forlænge levetiden for produkter, så de får et andet og tredje liv i stedet for at ende blandt affaldet, så snart den første bruger er færdig med produktet.

 

Kilde: https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/04/20/which-country-is-on-top-of-the-worlds-electronic-waste-mountain-infographic/#3b55401d11b3

I Storbritannien estimerer man, at der ligger over 85 millioner ubrugte mobiltelefoner hjemme i folks skuffer. Ved produktionen af disse telefoner er der blevet brugt flere kostbare metaller såsom guld, kobber og sølv, der alle er omkostningstunge at udvinde – både i kroner og ører, men også ift. deres effekt på miljøet. De 85 millioner ubrugte telefoner indeholder eksempelvis ca. 4 tons guld, som i folks skuffer er en tabt ressource, der vil koste over en milliard kroner og samlet 84.000 tons CO2 at producere på ny.

 

Kilde: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-06/uos-cmc060515.php

BÆREDYGTIGHED I EN MOBIL VERDEN

Elektronikaffald genereret på verdensplan i 2016

44,7

millioner kilo

4500

antal Eiffeltårne det svarer til