Betingelser

Betingelser for brug af iRep.DK

Nedenstående betingelser er til enhver tid gældende for benyttelse af iRep.DK.

iRep.DK er berettiget til, uden varsel, at ændre betingelserne og de gældende betingelser vil altid være at finde på www.irep.dk/kontakt/betingelser.

Om iRep.DK ApS

iRep.DK ApS

Hovedkontor:
Banevingen 14B
2200 København N
CVR-nr.: 33155123
Telefon: 46 97 50 50
E-mail: mail@irep.dk

iRep.DK tilbyder reparation samt køb og salg af smartphones, tablets og iPods. Derudover sælger iRep.DK tilbehør til smartphones og tablets.

Aftaleindgåelse

Hvis en kunde ønsker at indlevere sin enhed til reparation hos iRep.DK, så er der to mulige fremgangsmåder:

 

  1. Kunden kan besøge en af iRep.DK’s butikker og indlevere sin enhed personligt. Her skal kunden oplyse kontaktinformationer og informationer om den enhed, som kunden ønsker repareret, herunder en udførlig fejlbeskrivelse
  2. Kunden kan sende sin enhed til iRep.DK med posten. Vejledning til indsendelse af enheder til reparation kan findes under punktet ”Forsendelse”

Aftalen mellem kunde og iRep.DK anses som værende indgået, når iRep.DK har modtaget kundens enhed.

 

Ved indlevering i butik aftales det altid, hvor meget reparationen vil koste. Ved diagnose vil kunden blive kontaktet for accept af reparationen inden denne påbegyndes.

 

På indsendte enheder repareres udelukkende de skader,som står beskrevet i følgebrevet. Andre reparationer vil kun blive udført med kundens accept.

Tilbehør ved indlevering

Ved indlevering af enheder til reparation, både ved indlevering i butik og ved indsendelse med posten, er det vigtigt, at iRep.DK kun modtager den defekte enhed, og at eventuelt tilbehør i form af beskyttelsescovers, opladere etc. og SIM-kort ikke vedlægges (medmindre andet er aftalt). iRep.DK kan ikke stilles til ansvar for bortkommet tilbehør.

Reparationstid

Vi bestræber os på at reparere din enhed indenfor 1-2 timer, men der kan i perioder med spidsbelastning gå længere tid. Ligeledes kan det ske, at vi ikke har reservedelen på lager, hvilket også kan forlænge reparationstiden. Du vil dog altid blive oplyst om dette, når du besøger butikken eller også kan der ringes til 46 97 50 50 for at blive stillet igennem til den pågældende butik. Ved diagnoser skal der forventes at dette kan tage fra 1-10 arbejdsdage, da vi skal bruge længere tid på test af enheden og evt. rensning. Derudover skal der påregnes yderligere 5-7 arbejdsdage, hvis det er en Apple-enhed der skal ombyttes.

Forsendelse

Kunden er selv ansvarlig for forsendelsen af sin enhed til iRep.DK. Vi anbefaler, at sende enheden som pakkepost, da dette garanterer, at enheden er forsikret under fragten og ydermere kan spores via Track & Trace. Sendes enheden som et almindeligt brev, er der ingen forsikring og ej heller nogen mulighed for at spore forsendelsen – derfor frarådes dette på det kraftigste.

 

Tilsendte enheder bliver efter endt reparation, medmindre andet er angivet, sendt retur til afsenderadressen. iRep.DK bruger Post Danmark til forsendelse og rettidig levering forudsætter, at Post Danmark overholder dag-til-dag levering. Post Danmarks kvalitetsmål omkring leveringssikkerhed er minimum 97% for brevpakker og minimum 99% for pakkepost. Bemærk dog, at disse procentsatser er gennemsnitlige, og kan dække over store lokale og tidsbegrænsede variationer. iRep.DK kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Post Danmark. Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af Post Danmarks målsætning om dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse områder i nogle tilfælde kan vare 2 dage.

Vejledning til indsendelse af enhed med posten:

Vi sender kun telefoner som pakkepost og vi anbefaler på det kraftigste, at du gør det samme ved indsendelse af din telefon. På den måde er du forsikret, såfremt den ikke måtte nå frem eller forsvinde under fragten.

 

 

Klik her for at se en trin for trin-guide til indsendelse af enhed til reparation

Anvendte reservedele

Hos iRep.DK bruger vi altid originale reservedele, hvis muligt. Apple tillader ikke, at man køber reservedele direkte fra dem – derfor må vi ikke kalde vores reservedele til Apple-produkter originale. De er dog af fuldstændig samme kvalitet som de dele, der sidder i enheden fra ny.

Ved reparation af modeller fra andre producenter end Apple leveres reservedelene af producenten, og er derfor originale.

 

Forbehold for manglende reservedele

Alle reparationstider er med forbehold for udsolgte reservedele. iRep.DK har altid et stort lager med langt de fleste reservedele, men det kan ske, at enkelte reservedele ikke er på lager og kundens enhed derfor først kan repareres, når den pågældende reservedel er på lager igen.

Overtagelse af garanti og/eller reklamationsret ved reparation på produkter

iRep.DK overtager både garanti og reklamationsret ved reparation af produkter på de vilkår, der er beskrevet nedenfor.

Vilkår for overtagelse af garanti og/eller reklamationsret

I henhold til dansk købelov, er produkter købt af privatpersoner og erhvervsdrivende i Danmark, dækket af reklamationsretten i op til 24 måneder.

Hvis iRep.DK reparerer et produkt, inden reklamationsretten er udløbet, så påtager iRep.DK sig ansvaret for udbedring af nye fejl, der måtte opstå indtil reklamationsretten udløber.

Uagtet om produktet før reparationstidspunktet har været udsat for fysisk overlast, overtager iRep.DK de resterende måneder af reklamationsretten (op til 24 mdr) på produktet. Produktet skal dog ved reparationen af en fysisk skade, udbedres for alle fejl iRep.DK burde finde. Den resterende periode er defineret ud fra købstidspunktet for produktet, og skal dokumenteres af kunden med en gyldig købskvittering.

Skjulte fejl og defekter der reklameres for i op til 90 dage efter iRep.DK’s reparation, behandles som fejl og mangler der ikke blev observeret ved den oprindelige reparation. iRep.DK forbeholder sig retten til at opkræve betaling for udbedring af disse fejl, eller at tilbyde en kreditering af alle udgifter forbundet med den oprindelige reparation, hvis de samlede reparationsomkostninger ender med at overstige nyprisen på produktet. Kunden er i sin ret til at vælge at få krediteret alle reparationerne, hvis denne ikke ønsker at betale for yderligere reparationer.

iRep.DK overtager kun Apple-garanti og reklamationsret på Apple-produkter, der er blevet indleveret til reparation hos iRep.DK efter d. 10. februar 2014.

iRep.DK overtager kun garanti og reklamationsret på produkter fra andre producenter end Apple, der er blevet indleveret til reparation hos iRep.DK efter d. 24. oktober 2016.

 

Vilkår for overtagelse ift. “vandafvisende” produkter
Når iRep.DK overtager garanti og reklamationsret, så er det fortsat de oprindelige betingelser fra det opringelige købsted, der er gældende. iRep.DK giver hverken bedre eller ringere betingelser end oprindeligt.

En række producenter – heriblandt Sony, Samsung og Apple – har markedsført deres produkter som “vandafvisende”, men frasiger i deres betingelser krav om dækning, såfremt produkterne udsættes for væskeskade. Det skyldes, at produkter markedsført som “vandafvisende” har en større resistens over for vand, såfremt uheldet er ude, men ikke er deciderede vandtætte og ikke kan benyttes i forbindelse med vand.

Så selvom produktet er markedsført som “vandafvisende” eller lign., så følger de fortsat de normale retningslinjer i henhold til købeloven, og er dermed ikke dækket, hvis udefrakommende skade er påført produktet. Der ydes derfor ingen former for dækning af produkter udsat for væskeskade.

Undtagelser vedr. overtagelse af garanti og/eller reklamationsret på reparerede produkter

Overtagelsen af reklamationsretten bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget i forbindelse med en reparation udført af en anden reparatør eller der er monteret uoriginale reservedele

– Produkter købt i udlandet er ikke omfattet af dansk købelov.

– iRep.DK’s overtagelse af garanti og reklamationsret bortfalder i alle tilfælde, hvis produktet iRep.DK har repareret efterfølgende har været udsat for fysisk overlast eller andre udefrakommende skader (eks. væskeskade eller tab)

– iRep.DK’s overtagelse af reklamationsretten indbefatter ikke overtagelse af eventuelle ombytningsprogrammer eller udbedringsprogrammer leverandøren måtte indføre for at ombytte eller udbedre enheder, der er ramt af en fabrikationsfejl. Endvidere dækker iRep.DK ikke generelle fabrikationsfejl, uanset om den generelle fabrikationsfejl er blevet anderkendt af leverandøren eller ej

– iRep.DK’s overtagelse af garanti og reklamationsret gælder kun selve enheden – en telefon, tablet eller mp3-afspiller – og ikke andet tilbehør (hovedtelefoner, oplader etc.), som fulgte med ved det oprindelige køb

24 mdr. garanti på selve reservedelen

iRep.DK yder 24 mdr. garanti på selve reservedelen, vi har udskiftet.

Garantien dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles iRep.DK inden for rimelig tid efter, at fejlen eller manglen er opdaget.

Bytteregler for julegaver

Alle brugte og nye iPhones og iPads samt tilbehør købt inden 24. december 2016 kan returneres indtil 20. januar 2017, hvis plomberingen på æsken er ubrudt, og der kan fremvises kvittering på købet.

Priser og betaling

Priser på reparationer er angivet på hjemmesiden under menupunktet ”Priser”. Alle priser på irep.dk er opgivet i DKK og er inklusiv afgifter og moms.

 

Betaling kan ske med kontanter eller betalingskort i alle iRep.DKs butikker. På iRepShop.DK er det muligt at betale med alle gængse betalingskort.

 

I butikkerne og på iRepShop.DK kan følgende betalingskort benyttes: Dankort, Visa/Dankort, Visa Electron, Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Maestro og JCB.

Backup af data

Kunder er selv ansvarlige for at tage backup af deres data inden en enhed bliver indleveret til reparation. iRep.DK bestræber sig altid på, at bevare alt data på kunders enheder, men kan ikke gøres ansvarlig for tab af data i forbindelse med en reparation.

Personoplysninger

Ingen personlige oplysninger, der registreres af iRep.DK, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos ïRep.DK.

 

Ved køb af reparationer udbeder iRep.DK sig en række kontaktoplysninger, heriblandt navn, telefonnummer og e-mailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne lagres enten elektronisk eller på papir i ukrypteret form og gemmes i fem år, jf. bogføringsloven.

Fortrolighed

Ved reparation af kunders enheder har iRep.DK teknikere adgang til fortrolige oplysninger og derfor er alle medarbejdere hos iRep.DK underlagt tavshedspligt.

Køb og salg af enheder

Betingelser for køb og salg af enheder kan læses her