Betingelser

Betingelser for brug af iRep.DK

Nedenstående betingelser er til enhver tid gældende for benyttelse af iRep.DK.

iRep.DK er berettiget til, uden varsel, at ændre betingelserne og de gældende betingelser vil altid være at finde på www.irep.dk/kontakt/betingelser.

Om iRep.DK ApS

iRep.DK ApS

Hovedkontor:
Banevingen 14B
2200 København N
CVR-nr.: 33155123
Telefon: 46 97 50 50
E-mail: mail@irep.dk

iRep.DK tilbyder reparation samt køb og salg af smartphones, tablets og iPods. Derudover sælger iRep.DK tilbehør til smartphones og tablets.

Betingelser vedr. reparation

Aftaleindgåelse

Hvis en kunde ønsker at indlevere sin enhed til reparation hos iRep.DK, så er der to mulige fremgangsmåder:

 

  1. Kunden kan besøge en af iRep.DK’s butikker og indlevere sin enhed personligt. Her skal kunden oplyse kontaktinformationer og informationer om den enhed, som kunden ønsker repareret, herunder en udførlig fejlbeskrivelse
  2. Kunden kan sende sin enhed til iRep.DK med posten. Vejledning til indsendelse af enheder til reparation kan findes under punktet ”Forsendelse”

Aftalen mellem kunde og iRep.DK anses som værende indgået, når iRep.DK har modtaget kundens enhed.

 

Ved indlevering i butik aftales det altid, hvor meget reparationen vil koste. Ved diagnose vil kunden blive kontaktet for accept af reparationen inden denne påbegyndes.

 

På indsendte enheder repareres udelukkende de skader,som står beskrevet i følgebrevet. Andre reparationer vil kun blive udført med kundens accept.

Tilbehør ved indlevering

Ved indlevering af enheder til reparation, både ved indlevering i butik og ved indsendelse med posten, er det vigtigt, at iRep.DK kun modtager den defekte enhed, og at eventuelt tilbehør i form af beskyttelsescovers, opladere etc. og SIM-kort ikke vedlægges (medmindre andet er aftalt). iRep.DK kan ikke stilles til ansvar for bortkommet tilbehør.

Reparationstid

Vi bestræber os på at reparere din enhed indenfor 1-2 timer, men der kan i perioder med spidsbelastning gå længere tid. Ligeledes kan det ske, at vi ikke har reservedelen på lager, hvilket også kan forlænge reparationstiden. Du vil dog altid blive oplyst om dette, når du besøger butikken eller også kan der ringes til 46 97 50 50 for at blive stillet igennem til den pågældende butik. Ved diagnoser skal der forventes at dette kan tage fra 1-10 arbejdsdage, da vi skal bruge længere tid på test af enheden og evt. rensning. Derudover skal der påregnes yderligere 5-7 arbejdsdage, hvis det er en Apple-enhed der skal ombyttes.

Forsendelse

Kunden er selv ansvarlig for forsendelsen af sin enhed til iRep.DK. Vi anbefaler, at sende enheden som pakkepost, da dette garanterer, at enheden er forsikret under fragten og ydermere kan spores via Track & Trace. Sendes enheden som et almindeligt brev, er der ingen forsikring og ej heller nogen mulighed for at spore forsendelsen – derfor frarådes dette på det kraftigste.

 

Tilsendte enheder bliver efter endt reparation, medmindre andet er angivet, sendt retur til afsenderadressen. iRep.DK bruger Post Danmark til forsendelse og rettidig levering forudsætter, at Post Danmark overholder dag-til-dag levering. Post Danmarks kvalitetsmål omkring leveringssikkerhed er minimum 97% for brevpakker og minimum 99% for pakkepost. Bemærk dog, at disse procentsatser er gennemsnitlige, og kan dække over store lokale og tidsbegrænsede variationer. iRep.DK kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Post Danmark. Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af Post Danmarks målsætning om dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse områder i nogle tilfælde kan vare 2 dage.

Vejledning til indsendelse af enhed med posten:

Vi sender kun telefoner som pakkepost og vi anbefaler på det kraftigste, at du gør det samme ved indsendelse af din telefon. På den måde er du forsikret, såfremt den ikke måtte nå frem eller forsvinde under fragten.

 

 

Klik her for at se en trin for trin-guide til indsendelse af enhed til reparation

Anvendte reservedele

Hos iRep.DK bruger vi altid originale reservedele, hvis muligt. Apple tillader ikke, at man køber reservedele direkte fra dem – derfor må vi ikke kalde vores reservedele til Apple-produkter originale. De er dog af fuldstændig samme kvalitet som de dele, der sidder i enheden fra ny.

Ved reparation af modeller fra andre producenter end Apple leveres reservedelene af producenten, og er derfor originale.

Forbehold for manglende reservedele

Alle reparationstider er med forbehold for udsolgte reservedele. iRep.DK har altid et stort lager med langt de fleste reservedele, men det kan ske, at enkelte reservedele ikke er på lager og kundens enhed derfor først kan repareres, når den pågældende reservedel er på lager igen.

Overtagelse af garanti og/eller reklamationsret ved reparation på produkter

iRep.DK overtager både garanti og reklamationsret ved reparation af produkter på de vilkår, der er beskrevet nedenfor.

Vilkår for overtagelse af garanti og/eller reklamationsret

I henhold til dansk købelov, er produkter købt af privatpersoner og erhvervsdrivende i Danmark, dækket af reklamationsretten i op til 24 måneder.

Hvis iRep.DK reparerer et produkt, inden reklamationsretten er udløbet, så påtager iRep.DK sig ansvaret for udbedring af nye fejl, der måtte opstå indtil reklamationsretten udløber.

Uagtet om produktet før reparationstidspunktet har været udsat for fysisk overlast, overtager iRep.DK de resterende måneder af reklamationsretten (op til 24 mdr) på produktet. Produktet skal dog ved reparationen af en fysisk skade, udbedres for alle fejl iRep.DK burde finde. Den resterende periode er defineret ud fra købstidspunktet for produktet, og skal dokumenteres af kunden med en gyldig købskvittering.

Skjulte fejl og defekter der reklameres for i op til 90 dage efter iRep.DK’s reparation, behandles som fejl og mangler der ikke blev observeret ved den oprindelige reparation. iRep.DK forbeholder sig retten til at opkræve betaling for udbedring af disse fejl, eller at tilbyde en kreditering af alle udgifter forbundet med den oprindelige reparation, hvis de samlede reparationsomkostninger ender med at overstige nyprisen på produktet. Kunden er i sin ret til at vælge at få krediteret alle reparationerne, hvis denne ikke ønsker at betale for yderligere reparationer.

iRep.DK overtager kun Apple-garanti og reklamationsret på Apple-produkter, der er blevet indleveret til reparation hos iRep.DK efter d. 10. februar 2014.

iRep.DK overtager kun garanti og reklamationsret på produkter fra andre producenter end Apple, der er blevet indleveret til reparation hos iRep.DK efter d. 24. oktober 2016.

 

Vilkår for overtagelse ift. “vandafvisende” produkter
Når iRep.DK overtager garanti og reklamationsret, så er det fortsat de oprindelige betingelser fra det opringelige købsted, der er gældende. iRep.DK giver hverken bedre eller ringere betingelser end oprindeligt.

En række producenter – heriblandt Sony, Samsung og Apple – har markedsført deres produkter som “vandafvisende”, men frasiger i deres betingelser krav om dækning, såfremt produkterne udsættes for væskeskade. Det skyldes, at produkter markedsført som “vandafvisende” har en større resistens over for vand, såfremt uheldet er ude, men ikke er deciderede vandtætte og ikke kan benyttes i forbindelse med vand.

Så selvom produktet er markedsført som “vandafvisende” eller lign., så følger de fortsat de normale retningslinjer i henhold til købeloven, og er dermed ikke dækket, hvis udefrakommende skade er påført produktet. Der ydes derfor ingen former for dækning af produkter udsat for væskeskade.

Undtagelser vedr. overtagelse af garanti og/eller reklamationsret på reparerede produkter

Overtagelsen af reklamationsretten bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget i forbindelse med en reparation udført af en anden reparatør eller der er monteret uoriginale reservedele

– Produkter købt i udlandet er ikke omfattet af dansk købelov.

– iRep.DK’s overtagelse af garanti og reklamationsret bortfalder i alle tilfælde, hvis produktet iRep.DK har repareret efterfølgende har været udsat for fysisk overlast eller andre udefrakommende skader (eks. væskeskade eller tab)

– iRep.DK’s overtagelse af reklamationsretten indbefatter ikke overtagelse af eventuelle ombytningsprogrammer eller udbedringsprogrammer leverandøren måtte indføre for at ombytte eller udbedre enheder, der er ramt af en fabrikationsfejl. Endvidere dækker iRep.DK ikke generelle fabrikationsfejl, uanset om den generelle fabrikationsfejl er blevet anderkendt af leverandøren eller ej

– iRep.DK’s overtagelse af garanti og reklamationsret gælder kun selve enheden – en telefon, tablet eller mp3-afspiller – og ikke andet tilbehør (hovedtelefoner, oplader etc.), som fulgte med ved det oprindelige køb

24 mdr. garanti på selve reservedelen

iRep.DK yder 24 mdr. garanti på selve reservedelen, vi har udskiftet.

Garantien dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles iRep.DK inden for rimelig tid efter, at fejlen eller manglen er opdaget.

Priser og betaling

Priser på reparationer er angivet på hjemmesiden under menupunktet ”Priser”. Alle priser på irep.dk er opgivet i DKK og er inklusiv afgifter og moms.

 

Betaling kan ske med kontanter eller betalingskort i alle iRep.DKs butikker. På iRepShop.DK er det muligt at betale med alle gængse betalingskort.

 

I butikkerne og på iRepShop.DK kan følgende betalingskort benyttes: Dankort, Visa/Dankort, Visa Electron, Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Maestro og JCB.

Backup af data

Kunder er selv ansvarlige for at tage backup af deres data inden en enhed bliver indleveret til reparation. iRep.DK bestræber sig altid på, at bevare alt data på kunders enheder, men kan ikke gøres ansvarlig for tab af data i forbindelse med en reparation.

Personoplysninger

Ingen personlige oplysninger, der registreres af iRep.DK, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos ïRep.DK.

 

Ved køb af reparationer udbeder iRep.DK sig en række kontaktoplysninger, heriblandt navn, telefonnummer og e-mailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne lagres enten elektronisk eller på papir i ukrypteret form og gemmes i fem år, jf. bogføringsloven.

Fortrolighed

Ved reparation af kunders enheder har iRep.DK teknikere adgang til fortrolige oplysninger og derfor er alle medarbejdere hos iRep.DK underlagt tavshedspligt.

Betingelser ved køb og salg på webshop

Nedenstående betingelser er til enhver tid gældende ved køb og salg online på www.irep.dk.
iRep.DK er berettiget til, uden varsel, at ændre betingelserne og de gældende betingelser vil altid være at finde på https://irep.dk/kontakt/betingelser/

 

 

Betaling
Betaling på webshop og i butikker kan gennemføres med følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, Visa Electron, Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Maestro og JCB. Alle priser på irep.dk er opgivet i DKK og er inklusiv moms. Det er derudover muligt at betale for køb via finansiering gennem ViaBill. Betingelser for finansiering gennem ViaBill kan findes her: https://viabill.dk/terms/

 

 

Priser og tilbud
Alle priser på produkter i webshoppen gælder kun ved køb i webshoppen, medmindre andet er anført.

 

 

Levering og fragt
Vi bestræber os altid på at levere bestillinger på webshoppen så hurtigt som overhovedet muligt. Som oftest afsendes bestillinger inden for 1-3 hverdage. Nogle varer sendes dog fra fjernlager inden for 4-7 hverdage. Der kan også være varer, som viser sig at være udsolgt efter bestillingen er foretaget. I disse tilfælde vil du blive kontaktet med information om den forventede leveringstid og tilbud om alternative lign. varer. Som udgangspunkt bliver alle bestillinger forsøgt leveret til den angivne adresse og derefter lagt til afhentning i den nærmeste pakkeshop, hvis der ikke var nogen hjemme.

 

 

Fortrydelsesret
Der er 14 dages returret på varer købt i webshoppen, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vil benytte din returret, skal du inden 14 dage fra modtagelsen give os skiftligt besked på webshop@irep.dk. Herefter skal du afvente at modtage fragtlabel samt evt. fragtemballage, som du kan indsende din enhed med. Du skal returnere varen senest 14 dage efter, du har givet besked til os om fortrydelse af købet.
Du kan ikke fortryde købet ved at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os besked pr. mail.
Ved køb af varer i vores fysiske butikker er der ingen fortrydelsesret.

 

 

Returnering ifm. fortrydelsesret
Ved henvendelse fremsender vi fragtlabel samt evt. fragtemballage, således at fragtomkostningerne er dækket. Inden 14 dage fra modtagelse af fragtlabel samt evt. fragtemballage fra os, skal du sende varen retur. Du er selv ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind under fragten.
Bemærk også, at forsendelsen ikke må afleveres i en postkasse. Den skal afleveres direkte på posthuset således, at den er forsikret. Du skal kunne fremvise en kvittering på aflevering af pakken.

Alle julegaver købt i perioden 01.12.2018-23.12.2018 kan returneres indtil d. 5. januar 2019.

 

 

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. Ved køb af varer i brugt stand gælder, at enheden skal returneres i samme stand som den blev solgt i.

 

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Fortryder du dit køb, så får du som udgangspunkt udbetalt samme beløb, som du har indbetalt til os. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne ved tilbagebetaling. Hvis du benytter din fortrydelsesret bedes du benytte det fragtlabel og evt. fragtemballage, som vi fremsender til dig ved henvendelse. Vælger du at indsende varen for egen regning, så dækker vi ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for levering med Postdanmark som forsikret pakke. Du skal kunne fremlægge kvittering på dine omkostninger til fragt.
Pengene vil blive refunderet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget varen retur fra dig. Tilbagebetalingen vil blive gennemført med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur.
Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
iRep.DK
Banevingen 14B
2200 København N
I forsendelsen skal du vedlægge ordrebekræftelse på købet.

 

 

Reklamation
Vi yder 24 måneders reklamationsret i henhold til købeloven omfattende mangler, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Er der udført reparationer på varen af andre end iRep bortfalder al reklamationsret pga. uautoriseret indgreb. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles til os inden for rimelig tid efter, at fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdaget. Alle følgeskader sket i forbindelse med fortsat brug efter fejlen er opstået, vil ikke være dækket af reklamationsretten. I forbindelse med reklamationssager bedes du indlevere varen i en af vores butikker eller henvende dig til os med henblik på at få tilsendt fragtlabel således, at fragtomkostningerne er dækket af os. Bemærk også, at forsendelsen ikke må afleveres i en postkasse. Den skal afleveres direkte på posthuset således, at den er forsikret, og du skal kunne fremvise en kvittering på, at den er afleveret.

 

 

Garanti
Ved køb af smartphones og tablets yder vi 24 måneders garanti. Garantien betyder, at ”formodningsreglen” gælder i de første 24 måneder i stedet for kun de første seks måneder, som er sikret af reklamationsretten.

 

 

Ved salg af enhed til iRep.DK
Salg af smartphone eller tablet til iRep.DK foregår ved, at kunden anmoder om et pristilbud på webshoppen eller i en af vores butikker.

Salg via webshop:
Du opretter en sag via salgsmodulet, og ud fra dine oplysninger vises en købspris. Når vi modtager enheden, så vil vi gennemgå den og stemmer alt overens med dine oplysninger, så vil vi uden yderligere korrespondance betragte salget som accepteret af dig og lave en bankoverførsel på beløbet oplyst ved oprettelse af sagen i webshoppen. Viser vores gennemgang af enheden flere eller andre fejl og mangler, end du havde oplyst ved oprettelsen af sagen, så vil vi tage kontakt til dig med et nyt købstilbud på enheden. Vi skal bruge skriftlig godkendelse fra dig på dette tilbud, før vi gennemfører transaktionen.

Ved salg af enhed til os via webshoppen overfører vi pengene til den angivne bankkonto inden for 5-7 hverdage fra modtagelse af din enhed. Der kan gå længere tid, hvis vi afventer skriftligt svar fra dig på et nyt købstilbud eller Find min iPhone ikke er deaktiveret ved indlevering.

Salg via butik:
Du henvender dig i en af vores butikker og får et købstilbud på din enhed. Accepterer du dette tilbud, så overfører vi pengene til den angivne bankkonto inden for 1-2 hverdage.

Vi forbeholder os retten til at ændre i den vejledende pris tilbudt i webshoppen ved oprettelse af et pristilbud, hvis enhedens stand og specifikationer ikke stemmer overens med det oplyste. Det opdaterede pristilbud vil blive fremsendt til mailadressen angivet af kunden ved oprettelse. Pris kan variere dagligt grundet almindelig udbud og efterspørgsel.
Vi forbeholder os retten til at afvise at købe enheder.

 

 

Persondatapolitik
Ingen personlige oplysninger, der registreres af os bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares og behandles efter gældende lovgivning om persondata og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos ïRep.DK.

Ved køb og salg på webshoppen udbeder vi os en række kontaktoplysninger om dig, heriblandt navn, telefonnummer og e-mailadresse, adresse og kontooplysninger. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne lagres elektronisk hos iRep ApS og gemmes i fem år, jf. bogføringsloven, i ikke-krypteret form.
Den dataansvarlige er iRep ApS, Banevingen 14B, 2200 København N.

Oplysninger afgivet til iRep ApS videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos iRep ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til iRep ApS via mail@irep.dk.

 

 

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til på webshop@irep.dk. Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. iRep vil som udgangspunkt altid følge afgørelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk